Kome je kurs namijenjen?

Kurs je namenjen svakoj osobi koja želi da se osposobi za upravljanje različitim mašinama koje se koriste u mnogim granama industrije.
Kurs i obuku za rukovaoca građevinskih mašina može da pohađa svaki punoljetni kandidat koji želi da stekne sertifikat za pomenuto zanimanje.

Šta obuhvataju kurs i obuka?

Podrazumijeva se da će svaki polaznik koji bude pohađao ovaj specijalizovani kurs da se upozna sa nazivima i načinom funkcionisanja različitih građevinskih mašina, kao i sa njihovim sastavnim djelovima. 

Svaki polaznik koji je zainteresovan za sticanje sertifikata sa zvanjem rukovaoca građevinskih mašina, a koji želi da pohađa ovu specijalizovanu obuku, treba da zna da nastava podrazumijeva dva dijela, koja se odvijaju potpuno odvojeno, to jest polaznik ima obavezu da pohađa i teorijski i praktični dio.

Kako se odvija nastava tokom obuke?

Nastava u okviru teorijskog dijela, kao i u okviru praktičnog podrazumijevaju različit način odvijanja, odnosno različito mjesto i vrijeme održavanja.

Teorijski dio, koji podrazumijeva kurs i obuku za rukovaoca građevinskih mašina, se uvijek odvija u prostorijama Auto Škole Viktorija u Beranama.

Što se tiče praktične nastave, ona se izvodi na poligonu. U prisustvu specijalizovanih nastavika i korištenjem novih mašina, naši kandidati imaju odlične uslove za sticanje znanja iz praktičnog dijela.

Koliko traje obuka?

U skladu sa zvanično određenim nastavnim programom, kurs i obuka za rukovaoca građevinskih mašina traje dva mjeseca, a svaki polaznik je za to vrijeme obavezan da odradi i … radnih sati u okviru praktičnog dijela.