Grejder je građevinska mašina sa dugačkim „nožem“ koji se koristi za čitav niz radova, kao što su:

  • fino ravnanje podloge kod npr. izrade asfaltnih puteva
  • izrade kanala i kosina
  • profilisanje
  • razastiranje materijala
  • planiranje
  • skidanje humusa
  • čišćenje snijega

Kao i druge građevinske mašine, u zavisnosti od proizvođača i modela, na grejder mogu da se montiraju razni alati kako bi mogao da se koristi i za druge zadatke.

Još jedan od njegovih važnih zadataka jeste i pravljenje površine pod uglom, npr. u krivinama, tako da put bude nagnut „ka unutra“, da bi automobili bezbjednije prolazili kroz krivinu, tj. kako bi se smanjila mogućnost izletanja.

Moderni grejderi mogu da budu opremljeni vrhunskom tehnologijom za mjerenje uglova i drugih parametara, što u velikoj mjeri ubrzava radove i olakšava posao vozaču.