Prva privatna Auto škola Viktorija u Beranama, osnovana 1999. godine i dokapitalizovana 2013. godine. Škola vrši obuku za vozače A, B, C, E i D kategorije. 

Cilj ustanove je da obučava kandidate savremenim predavanjima teoretske i praktične nastave. 

Kako je ustanova u stalnom usponu, govori i to da nam je omogućeno dobijanje još jedne licence – sertifikat za rukovaoca građevinskih mašina.