I Uslovi upisa

Osnovni obrazovni zahtjevi:III stepen stručne spreme,

Osnovne osobine koje polaznik mora da posjeduje:

  • Psiho fizička sposobnost, spremnost za timski rad, komunikativnost;
  • Aktivno znanje I upotreba jezika u službenoj upotrebi i jezika zajednice s kojom se radi;

Poželjnje osobine 

  • Preciznost, istrajnost, kreativnost, odgovornost i poštovanje rokova, samoinicijativnost, osnovi znanja rada na računaru.

II Broj polaznika

  • Program se realizuje u manjim grupama do 10 polaznika. 

III Napredovanje, provjeravanje i vrednovanje

  • Tokom obuke se vrši provjeravanje i vrednovanje znanja i vještina a na kraju se organizuje završna provjera praktične osposobljenosti za obavljanje poslova. Nakon uspješno savladanog programa se izdaje Certifikat u skladu sa Zakonom o nacionalnim stručnim kvalifikacijama.

IV Trajanje

  • Obrazovanje traje: Ukupno 207 časova, teorijski dio 96 časova; praktični dio 71 časova.
  • Kreditna vrijednost programa: 9 kredita

V Visina školarine

  • U zavisnosti od broja prijavljenih kandidata.