Valjak je mašina za zbijanje valjanjem većih masa zemljanih, kamenih vezivom stabilizovanih materijala, betona,kao i asfaltnobetonskih zastora.

Valjci mogu biti:

  • Vučeni valjci
  • Samohodni valjci

Savremena tehnološka rješenja za zbijanje tla podrazumijevaju sljedeće principe rada:

  • Statički princip – gdje se sabijanje zemlje vrši valjanjem (statički valjci)
  • Dinamički princip – gdje se sabijanje zemlje vrši pomoću pojedinačnih udara ili vibriranjem (eksplozivni nabijač i vibronabijač)
  • Kombinovani pristup – dobijen kombinovanjem prethodna dva principa – vibrovaljci

U smislu konstrukcije, odnosno materijala obloge samog valjka mogu biti:

  • Čelični (glatki) valjci i ježevi – glatki mogu biti: laki, srednji i teški valjci
  • Valjci na pneumaticima