• Edukativni centar - Arhimed
    Edukativni centar - Arhimed

Auto škola ,,Viktorija” vrši osposobljavanje kandidata za: A, B, C, E i D kategoriju još od davne 1999. godine. Auto škola se nalazi u Beranama, a od Maja 2020. godine je otvorila svoje predstavništvo i u Podgorici.

Privatna ustanova „Edukativni centar Arhimed“ je organizator obrazovanja odraslih, osnovana je u Podgorici 2017. godine. Uloga ove, kao i svih ustanova koje se bave obrazovanjem odraslih, izuzetno je važna u crnogorskom obrazovnom sistemu.

U sklopu „Edukativnog centra Arhimed“ naši kandidati imaju mogućnost osposobljavanja za rukovaoca građevinskih mašina.

Vise informacija mozete dobiti na linkovima:

1) Auto skola ,, Viktorija ” posjeduje obuku za A, B, C, E i D kategoriju.

2) Obuka za rukovaoca građevinskih mašina i viljuškara.

3) Obuka za instruktora vožnje motornih vozila za sve kategorije

4) Edukativni centar ” Arhimed “