UPI broj: 060-16/2019-2

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i ”Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13, 44/13 i 47/17) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Službeni čist CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 27/17), Ministrastvo prosvjete donijelo je

R J E Š E NJ E

IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI AUTO ŠKOLA “VIKTORIJA“, BERANE, ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA ZANIMANJA RUKOVALAC GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA – VALJAK, GREJDER I DOZER I MAŠINAMA ZA ZEMLJANE RADOVE – UTOVARAČ/ICA I BAGER